Crate Records levert diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Indien u craterecords.be bezoekt of erop winkelt, aanvaardt u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door. Indien u zich zorgen maakt over de privacy op craterecords.be, gelieve ons te contacteren, en wij zullen proberen te antwoorden.  Ons bedrijf verandert voortdurend, en onze privacyverklaring zal ook veranderen. Controleer daarom regelmatig onze website om de recente wijzigingen te zien. Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en uw account hebben. We staan echter achter de beloftes die we doen en zullen ons beleid en onze praktijken nooit wezenlijk veranderen om ze minder beschermend te maken voor klantinformatie die in het verleden is verzameld zonder de toestemming van de betrokken klanten.

Copyright

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, grafiek, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, zijn het eigendom van Crate Records of hun respectievelijke makers en worden beschermd door internationale auteursrechtwetten. Ze mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd, gepresenteerd, gewijzigd, opgeslagen voor herhaald gebruik, geframed in andere websites etc., noch geheel of gedeeltelijk, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Crate Records.

Disclaimer

Deze site wordt geleverd door Crate Records op een “as is” en “as available” basis. Crate Records geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site, de inhoud, informatie, artikelen of materialen die op deze site zijn opgenomen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Crate Records alle garanties af, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Crate Records is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van haar website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, gevolg- en indirecte schade.

Privacy

Gelieve ons privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan craterecords.be, te raadplegen om onze praktijken te begrijpen.

Leeftijd

craterecords.be verkoopt geen producten voor aankoop door kinderen. Wij verkopen producten voor aankoop door volwassenen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u craterecords.be enkel gebruiken met de medewerking van een ouder of voogd. De artikelen die op de website craterecords.be worden verkocht zijn over het algemeen bedoeld voor personen van 12 jaar of ouder. Als u op craterecords.be artikelen koopt, die een aanduiding van een bepaalde leeftijd bevatten; zij het op het artikel zelf of op de website, erkent u impliciet door het te bestellen dat u minstens de opgegeven leeftijd heeft. Daarom wijst Crate Records, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaalde leeftijdsgroep van de hand. Crate Records is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van deze goederen door kinderen die niet de juiste leeftijd hebben zoals aangegeven op de site en/of op de artikelen.

Uw account

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en gaat u ermee akkoord de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Craterecords.be behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken, of bestellingen te annuleren. Craterecords.be behoudt zich ook het recht voor om bestellingen te weigeren, te wijzigen of te splitsen/en of samen te voegen naar eigen goeddunken. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van alle wijzigingen aan uw bestellingen.

Elektronische communicatie

Wanneer u craterecords.be bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om de communicatie van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door berichten op deze site te plaatsen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten gebeuren.

Product descriptions

Crate Records probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Craterecords.be garandeert echter niet dat de productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Daarom behoudt craterecords.be zich het recht voor (maar niet de verplichting) om, indien wij een fout ontdekken in de artikelinformatie op onze site, deze inhoud te wijzigen en als gevolg daarvan is alle informatie van de artikelen (inclusief beschrijving, foto’s, prijzen, releasedatum en gewicht) onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. Indien een product dat door craterecords.be wordt aangeboden, afwijkt van de beschrijving op de site craterecords.be, en dit in die mate dat het als een ander product kan worden beschouwd, is uw enige remedie om het terug te sturen. Craterecords.be kan, naar eigen goeddunken, beslissen om ofwel het gegeven artikel te vervangen ofwel het geld terug te betalen; nadat de goederen in ongebruikte staat zijn teruggestuurd, moet de verpakking nog steeds intact zijn en moeten de goederen onbeschadigd zijn.

Prijzen

Tenzij anders vermeld, vertegenwoordigt de getoonde prijs voor producten op onze website de volledige verkoopprijs die op het product zelf staat vermeld, voorgesteld door de fabrikant of leverancier, of geschat is in overeenstemming met de standaardpraktijk in de sector. De prijs is een vergelijkende prijsschatting en kan al dan niet de geldende prijs in elk gebied op een bepaalde dag vertegenwoordigen. Met betrekking tot artikelen die verkocht worden door craterecords.be, kunnen we de prijs van een artikel pas bevestigen als u bestelt; we rekenen echter NIET op uw kredietkaart zolang uw bestelling niet in het verzendproces is ingevoerd. Ondanks onze beste inspanningen kunnen de prijzen tijdens de hele levensduur van de artikelen in onze winkel veranderen. Onder deze omstandigheden wordt u de prijs in rekening gebracht die geldig was op het moment van aankoop van het product, ongeacht of de nieuwe prijs hoger of lager is dan de prijs die geldig was toen u het artikel kocht.

Andere bedrijven

Onder bepaalde omstandigheden kan craterecords.be links bevatten naar de sites van de aangesloten bedrijven en bepaalde andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij geven geen garantie voor het aanbod van deze bedrijven of personen of de inhoud van hun websites. cgibuffalo.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van al deze en eventuele andere derden. U dient hun privacyverklaringen en andere gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Beoordelingen, commentaar, communicatie en andere inhoud

Bezoekers mogen reviews, opmerkingen en andere inhoud plaatsen; en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk is en niet bestaat uit softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van “spam” bevat. U mag geen gebruik maken van een vals e-mail adres, zich voordoen als een persoon of entiteit, of op andere wijze misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van de inhoud. cgibuffalo.com behoudt zich het recht voor (maar niet de verplichting) om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken. Archonia.com controleert de geposte inhoud regelmatig, maar controleert de bronnen van deze inhoud niet regelmatig. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u craterecords.be een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht om dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren en weer te geven in de hele wereld in alle media. U verleent cgibuffalo.com het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, als zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle hebt over alle rechten op de inhoud die u plaatst; dat de inhoud accuraat is; dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit; en dat u craterecords.be zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de inhoud die u levert. Craterecords.be heeft het recht maar niet de verplichting om enige activiteit of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Crate Records neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij wordt geplaatst.

Onze winkel

Craterecords.be is een webshop maar ook een fysieke winkel in Kortrijk, België. Wij streven naar een optimale dienstverlening aan onze klanten, waarbij we gebruik maken van de best mogelijke middelen die craterecords.be ter beschikking heeft. U kan Crate Records ook bezoeken op dit adres vrijdag en zaterdag of op afspraak.

Crate Records
Overbekeplein 6
B-8500 Kortrijk
België