U heeft het recht om een product dat u op craterecords.be heeft gekocht tot 14 dagen na de datum van ontvangst van dat product te retourneren.

Wij vragen u, vooraleer u het product aangekocht bij craterecords.be terugstuurt, een e-mail te sturen naar info@craterecords.be met de volgende informatie:

  • uw ordernummer (bij voorkeur in het onderwerp van uw e-mail)
  • het bericht dat u een gekocht product wilt retourneren
  • de naam van het product
  • de datum waarop het product op het aangegeven leveringsadres is afgeleverd
  • je naam.

Het tijdstip waarop uw e-mail op craterecords.be is aangekomen, wordt gebruikt om te bepalen of uw terugkeer binnen de gestelde termijn van 14 dagen valt. Wanneer craterecords.be bevestigt dat uw retouraanvraag binnen deze termijn valt, heeft u het recht om uw product terug te sturen. Indien uw aanvraag buiten deze periode aankomt, behoudt cgibuffalo.com zich het recht voor om uw retouraanvraag te weigeren, met de bijbehorende terugbetaling van het product.

Procedure en andere bepalingen
Het product moet altijd volledig en onbeschadigd worden geretourneerd in de originele, onbeschadigde verpakking. U dient de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het product niet beschadigd kan raken tijdens het retourneren; wij raden u daarom aan het product te retourneren in dezelfde doos als die waarin het geleverd is, gevuld met buffermateriaal om het product te beschermen.

Het product kan worden geretourneerd naar het volgende adres:

Crate Records
Overbekeplein 6
8500 Kortrijk
België

De kosten voor het terugsturen van het product zijn altijd voor uw rekening, tenzij craterecords.be u bij wijze van uitzondering een ander product heeft gestuurd dan het product dat u daadwerkelijk heeft besteld.

Terugbetaling van het aankoopbedrag (incl. standaard verzendkosten) gebeurt nadat craterecords.be het geretourneerde product heeft ontvangen. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode als bij de aankoop, tenzij u en craterecords.be anders zijn overeengekomen.

Indien het geretourneerde product bij craterecords.be wordt geleverd in een staat (bijv. gebruikt, bevlekt, beschadigd, onvolledig, ) die verdere verkoop van het product aan derden tegen de oorspronkelijke verkoopprijs verhindert, behoudt craterecords.be zich het recht voor om het verschil tussen de oorspronkelijke aankoopprijs en de resterende verkoopprijs in mindering te brengen op de terugbetaling.

U verliest het recht om verzegelde producten waarvan het zegel verbroken is na levering terug te sturen.